Politechnika Lubelska - rekrutacja cudzoziemców

Idź do spisu treści

Menu główne:

Witamy w Politechnice Lubelskiej!
Serdecznie zapraszamy na studia


·   Elektroniczna rejestracja na studia I stopnia (wszystkie kierunki) oraz II stopnia (Zarządzanie i Matematyka) - od 05.04.2022 do 10.07.2022.
·   Egzamin wstępny z rysunku na kierunek Architektura - 28-29.06.2022.
·   Termin złożenia dokumentów do 06.08.2022 r.
·   Obowiązkowy kurs języka polskiego od 05.09.2022 do 30.09.2022.
·   Rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów I roku oraz dla uczestników rocznego kursu języka polskiego - 01.10.2022.

Materiały szkoleniowe dla studentów z platformy Office365


Jesteśmy w sieciach społecznościowych:

Cieszymy się, że wybrałeś naszą Uczelnię, bo Politechnika Lubelska to:

 • ponad 65 lat tradycji i doświadczenia w kształceniu na wyższym poziomie technicznym,

 • ugruntowana pozycja uczelni na rynku,

 • 6 wydziałów, ponad 21 kierunków i 50 specjalności nauczania,

 • profil kształcenia dostosowywany do potrzeb rynku pracy,

 • wymiana zagraniczna studentów oraz praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus z uczelniami z całej Europy,

 • możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego,

 • wysokowykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna,

 • nowoczesna, często unikalna, aparatura naukowa,

 • wiele organizacji studenckich, sekcji sportowych, zespołów artystycznych oraz kół naukowych,

 • możliwość dodatkowych szkoleń oraz indywidualnego doradztwa zawodowego,

 • lokalizacja w centrum miasta, dobry dojazd,

 • campus uczelni położony w jednym miejscu (wydziały, akademiki, stołówka, przychodnia, obiekty sportowe). 

Studiuj w Lublinie INSTAGRAM Facebook eduroam

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego